Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy 2024

Chức năng nhiệm vụ

10426338_1494448697434123_7051987926144150661_n

Chức năng

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông (CGCN & KN) là là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS). Có chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất, tư vấn, đầu tư, dịch vụ thí nghiệm, thử nghiệm, sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp. Thực hiện các hoạt động khuyến nông.

Nhiệm vụ

  1. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kĩ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông nghiệp, tư vấn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông nghiệp.
  2. Sản xuất và kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp và các sản phẩm CLT, CTP.
  3. XNK giống cây trồng, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  4. Dịch vụ thí nghiệm, khảo nghiệm các sản phẩm mới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông nghiệp.
  5. Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông.
  6. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

Quyet dinh thanh lap TT

 

Hình ảnh công tác của các cán bộ trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông