Thứ Ba, 7 Tháng Hai 2023

Ban giám đốc

 

  1. Giám đốc: Phạm Văn Dân

Học vị: Tiến sỹ

Điện thoại: 024.36871358 – số máy lẻ 222

E-mail: phamvandan@gmail.com

 

  1. Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Dũng

Học vị: Thạc sỹ

Điện thoại: 024.38614052

E-mail: dung.ricevietnam@gmail.com

 

     3. Phó Giám đốc: Đỗ Văn Ngọc

Học vị: Tiến sỹ

Điện thoại: 024.36871358 

E-mail: ngocdo66@gmail.com