Thứ Hai, 29 Tháng Năm 2023

Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông xin gửi thông báo của Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam về việc đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023, chi tiết vui lòng xem tại 2 đường link sau:

  1. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023
  2. Công văn số 181/KHNN-TTĐT ngày 17/3/2023

Nhóm biên tập Cetdae

Check Also

Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020-2022

Ngày 16.3.2023, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông đã tổ chức hội …