Thứ Hai, 29 Tháng Năm 2023

Center Activity

Chi bộ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 22/5/2020, Chi bộ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tại Hà Nội. Chi bộ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông có tổng số 30 đảng viên chính thức và …

Xem thêm »